Dat de sport in de opvoeding van de jeugd, tegenwoordig een grote rol speelt wordt door een ieder erkend. En in elke tak van sport zal men de vormende waarden ervan onderkennen. Volgens onze bescheiden mening geeft de bokssport één van de hoogste rendementen voor de beoefenaar ervan. In onze huidige samenleving, waarin men van de wieg tot het graf verzorgd wordt, is het gevaar aanwezig dat de jeugd een andere mentaliteit krijgt aangemeten, dan die van zelfvertrouwen, moed, beheersing en doorzettingsvermogen. De beoefenaar van de bokssport echter zal zich al deze karaktervormende waarden eigen moeten maken, indien hij iets wil bereiken in deze tak van sport. Misschien is dat de oorzaak, dat de bokssport bij de jeugd niet zo geliefd is en relatief maar weinig beoefenaars telt. Juist in deze tak van sport kan men zich niet verschuilen achter een ander, maar zal het individu zelf zijn doorzettingsvermogen moeten bepalen, in onze huidige maatschappij is dat van groot belang. Middels dit schrijven vragen wij begrip voor hen die de bokssport propageren. En voor de instructeurs aan wiens zorgen de jeugd is toevertrouwd en willen wij hen verdedigen tegen onsportieve en ondeskundige uitlatingen van de tegenstanders van de bokssport.
namens het bestuur

Contactinformatie

logo
BOKS VERENIGING DELFZIJL

Solwerderstraat 37
9901 BB  Appingedam
Fax: 084 - 738 23 91
boks icoon r

TRAININGSLOKATIE
Sporthal "De Ringen"
Prins Bernhardlaan 1
9934 EK  Delfzijl
Tel:  0596 - 61 64 53
boks icoon

Websponsor

graphicwebdesign

Wie is online

We hebben 151 gasten en geen leden online